Simple

employmentlegalcapacity 1education 1comliving 1

Pravna sposobnost

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
Increase font size:

SUMERO je zaposlio prvog glasnogovornika osoba s intelektualnim teškoćama

alt


Last Updated ( Tuesday, 12 June 2012 07:28 ) Read more...
 

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
Increase font size:

 

Uspon je preduzeće za zapošljavanje osoba s invaliditetom. uspon

strelica

          radnici

 


Uspon je pokrenuo program na internetu gdje vlasnici

firmi traže osobe sa invaliditetom da rade za njih.

portal

 Više informacija o ovom programu možete dobiti na  www.uspon.ba

Last Updated ( Tuesday, 12 June 2012 07:30 ) Read more...
 

Obrazovanje

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
Increase font size:

Sumero je zajedno sa organizacijom iz Holandije imao projekat       

AKTIVNO UČENJE.

alt alt

alt

 


 Cilj projekta je inkluzivno obrazovanje za djecu sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Aktivno učenje je način učenja gdje dijete sa invaliditetom uči vještine koje će moći koristiti u kontaktu

s drugim ljudima i za ispunjenje vlastitih potreba.


Dijete će naučiti osnovne vještine potrebne za nastavak života. alt


 

Last Updated ( Tuesday, 12 June 2012 07:29 ) Read more...
 

Zivot u lokalnoj zajednici

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
Increase font size:

 

Život u lokalnoj zajednici

Sumero radi na projektu Život u lokalnoj zajednici. alt


Cilj projekta je:
  • Sprječavanje odlaska u zavode
  • Vraćanje iz zavoda u lokalnu zajednicu


Glavna aktivnost na projektu je pokretanje stambenih zajednica za osobe sa intelektualnim teškoćama.

alt


U Sarajevu su otvorena 4 stana gdje živi 12 osoba sa intelektualnim teškoćama, a u Mostaru u jednom stanu žive 3 osobe.

Od svih 15 osoba koje su uključene u projekat, 2 osobe su izašle iz zavoda


Last Updated ( Tuesday, 12 June 2012 07:31 ) Read more...
 

Završena je obuka pravnika i aktivista o pravima osoba sa invaliditetom

Increase font size:

Obuka je kada učimo nove stvari.
Aktivisti su ljudi koji se bore za naša prava.

Read more...
 

This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of People in Need and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

Available languages


Sitemap